آزمایشگاه نوروژن

میکروب شناسی

میکروب شناسی
۳۰ مرداد ۱۴۰۲
میکروب شناسی

میکروبیولوژی یا میکروب‌شناسی، علمی است که به مطالعه‌ شکل، ساختمان، متابولیسم و ویژگی‌های موجودات زنده ذره‌بینی می‌پردازد و رابطه این موجودات را با بعضی بیماری‌های انسان، جانوران و گیاهان مورد بررسی قرار می‌دهد.
 تنوع زیستی موجود در میکروارگانیسم ‌ها ( موجوداتی که مستقیماً با چشم غیر مسلح دیده ‌نمی شوند ) به گونه ای است که در هیچ قسمت دیگر از زیست شناسی دیده ‌نمی‌شود. بررسی موشکافانه میکروارگانیسم ‌ها از لحاظ شکل، عملکرد و ویژگی ‌های بیوشیمیایی یا مکانیسم ژنتیکی، ما را به مرزهای دانش زیست شناسی رسانده است. بنابراین نیاز به نوآوری که آزمونی است برای تعیین کیفیت یک فرضیه علمی، بطور کامل در میکروب شناسی پاسخ داده می‌شود. یک فرضیه مفید باید اساسی برای تعمیم دهی قوانین ایجاد کند و تنوع میکروبها، میدانی برای این مبارزه دائمی به شمار می‌رود.

عملکرد اصلی آزمایشگاه میکروبیولوژی بالینی، کمک به تشخیص و درمان بیماری‌های عفونی از طریق کشت نمونه‌های مشکوک به عفونت به منظور بررسی میکروارگانیسم‌ها، شناسایی دقیق گونه‌های جدا شده، انجام آزمایش حساسیت به آنتی‌بیوتیک‌ها (AST)، ارزیابی نمونه‌های سرولوژیکی، آزمایش‌های مستقیم

انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی برای بیماری‌های عفونی است.بخش میکروبیولوژی همچنین دارای قسمت‌های مجزای کشت میکروبی، محیط‌سازی، انکوباسیون و استریلیزاسیون است. همچنین کشت مایعات و ترشحات بدن در شرایط استریل در محیط‌های کشت میکروبی و رنگ‌آمیزی‌ها و آزمایش‌های مستقیم باکتری‌شناسی در این بخش برای جستجوی عامل بیماری‌زا انجام می‌گردد. پس از شناسایی عوامل بیماری‌زا، آزمایش آنتی‌بیوگرام انجام شده و حساسیت عوامل بیماری‌زا نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اجرای برنامه کنترل کیفی دقیق روزانه بر اساس استانداردهای علمی و استفاده از تخصص و تجربه پرسنل این بخش، در کنار بکارگیری مواد اولیه معتبر در آزمایشگاه نوروژن امکان تشخیص صحیح، به‌موقع و مؤثر بیماری‌های عفونی را فراهم کرده است
جهت خدمتی صادقانه با رعایت جدیدترین استانداردهای وزارت بهداشت در بخش میکروب شناسی آزمایشگاه تخصصی  شاخص‌های زیر را مورد توجه قرار داده‌ایم:
۱) استقرار سیستم مدیریت کیفیت و کنترل کیفیت؛
۲) انجام کنترل کیفی داخلی به‌منظور تضمین دقت و صحت نتایج آزمایش‌ها؛
۳) انجام کنترل کیفی خارجی به‌صورت دوره‌ای و کسب بالاترین امتیازات در تمامی دوره‌ها؛
۴) انجام آزمایش‌ها توسط کارکنان متعهد به اصول اخلاقی و علمی؛

نظر دهید