آزمایشگاه نوروژن

کرونا: تغییر نگاه به سالمندان

کرونا: تغییر نگاه به سالمندان
۱۲ شهریور ۱۴۰۲
کرونا: تغییر نگاه به سالمندان

سال ۲۰۲۰ مصادف شد با هفتاد و پنجمین سالگرد سازمان ملل متحد و سی امین سالگرد روز جهانی سالمندان. مضافاً امسال شاهد ظهورهمه‌گیری بیماری کرونا (COVID-19) بوده ایم که باعث ایجاد تنش و آشفتگی در سراسر جهان شده است.


سال ۲۰۲۰ مصادف شد با هفتاد و پنجمین سالگرد سازمان ملل متحد و سی امین سالگرد روز جهانی سالمندان. مضافاً امسال شاهد ظهورهمه‌گیری بیماری کرونا (COVID-19) بوده ایم که باعث ایجاد تنش و آشفتگی در سراسر جهان شده است. با توجه به خطرات بالایی که افراد مسن در طی شیوع بیماری‌های همه گیر مانند COVID-19 با آن روبرو هستند، سیاست ها و برنامه‌های مداخله‌ای باید در جهت آگاهی از نیازهای ویژه این قشر از جامعه باشد. شناخت میزان مشارکت افراد مسن در سلامتی خود و نقشهای متعددی که آنها در مراحل آمادگی و واکنش بیماریهای همه گیر فعلی و آینده دارند نیز در این پیشبرد اهداف برنامه‌ها نیز‌ مهم است.
سال ۲۰۲۰ همچنین آغازگر دهه پیری سالم (۲۰۲۰-۲۰۳۰) است که طی این دوره گردهم آمدن متخصصان سازمان ملل، جامعه مدنی، دولت‌ها و مشاغل حوزه بهداشت و سلامت جهت بررسی و گفتگو در خصوص پنج هدف استراتژیک جهانی، ضمن ذکر پیشرفت و چالش ها در تحقق آنها، باعث ارایه برنامه‌ای جامع در مورد پیری و سلامت این دسته از افراد جامعه می‌گردد.
استراتژی جهانی به خوبی در اهداف توسعه پایدار
استراتژی جهانی به خوبی در اهداف توسعه پایدار (Sustainable Development Goals) ادغام شده است، در حالی که موضعات حوزه سلامت در سالمندی۱۷ هدف را مورد بررسی قرار‌میدهد، هدف ۳ که هدف آن “تضمین زندگی سالم و ارتقا رفاه در همه سنین” است از اهمیت خاصی برخوردار است. همانطور که توسط دکتر تدروس آدانوم گبرایسوس (مدیر کل WHO) اظهار داشت: “اقدام براساس استراتژی، ابزاری برای کشورها برای اجرای برنامه ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار و اطمینان از این است که هر انسانی بدون توجه به سن، فرصت بالقوه در تحقق عزت و برابری خود را خواهد داشت.”
موضوع برنامه ۲۰۲۰ قصد دارد:

    به شرکت کنندگان در مورد اهداف استراتژیک دهه پیری سالم آگاهی لازم را برساند.
    آگاهی از نیازهای ویژه بهداشتی افراد مسن و سهم آنها در سلامت خود و عملکرد آنها جوامعی که در آن زندگی می کنند را افزایش دهید.
    افزایش آگاهی و قدردانی از نقش نیروی کار حوزه بهداشت و سلامت در حفظ و بهبود سلامت افراد مسن، با توجه ویژه به حرفه پرستاری
    پیشنهاداتی برای کاهش ناسازگاری بهداشتی بین افراد مسن در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ارائه دهید تا “هیچ کس نادیده گرفته نشود”.
    درک تأثیربیماری COVID-19 بر افراد مسن و تأثیر آن بر سیاست، برنامه ریزی و نگرش‌های مراقبت‌های بهداشتی.

 

نظر دهید