آزمایشگاه نوروژن

هورمون شناسی

هورمون شناسی
۰۵ مهر ۱۴۰۲
هورمون شناسی

 هورمون ماده‌ای شیمیایی است که در غدد درون‌ریز ساخته شده و به داخل جریان خون می‌ریزد. این ماده روی سلول‌های هدف، گیرنده دارد و با نشستن روی آن اعمال سلول را تغییر می‌دهد. مقدار هورمون‌ها توسط ارتباطات پیچیده اعضای دستگاه درون ریز با هم و با دستگاه عصبی تنظیم می‌شود.
در بدن انسان دو نوع کلی هورمون وجود دارد: هورمون‌های استروئیدی مانند هورمونهای جنسی و آمینو اسیدی. گیرنده‌های هورمون‌های آمینو اسیدی در روی سلول‌های هدف قرار دارد و گیرنده‌های هورمون‌های استروئیدی در درون سیتوپلاسم و یا روی هسته قرار دارند.
انواع مختلفی از هورمون ها وجود دارند که بر جنبه های مختلف عملکرد و فرایندهای بدن تأثیر می گذارند.

برخی از این موارد عبارتند از:


• رشد بدن
• متابولیسم مواد غذایی
• عملکرد جنسی و رشد و سلامت باروری
• خلق و خوی فرد
• حفظ دمای بدن و تشنگی
هورمون ها از غدد درون ریز بدن ترشح می شوند. غدد بدون مجرا هستند، بنابراین مستقیما در جریان خون ترشح می شوند.
نام هر هورمون همراه با محل ترشح و همچنین عملکرد آنها عبارتند از:

هورمون شناسی

آزمایش های هورمونی:

• Aldosterone آلدوسترون:

هورمون آلدوسترون از غدد فوق کلیوی ترشح میشود و به تنظیم تعادل آب و فشار خون و الکترولیت های بدن کمک می کند.

• Cortisol کورتیزول:

هورمون کورتیزول از غدد فوق کلیوی ترشح می شود. کورتیزول سبب کنترل عملکردهای کلیدی بدن میشود و به عنوان یک ضد التهاب عمل می کند. همچنین هورمون کورتیزول باعث حفظ سطح قند خون، فشار خون و قدرت عضلات میشود و تعادل آب و نمک در بدن را تنظیم می کند.

• ACTH هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک:

هورمون استروژن از غده هیپوفیز ترشح میشود و سبب کنترل تولید هورمون های جنسی (استروژن در زنان و تستوسترون در مردان) و تولید تخمک در زنان و اسپرم در مردان می شود.

• Growth hormone (GH) هورمون رشد:

هورمون رشد از غده هیپوفیز ترشح میشود و عملکرد آن تاثیر بر رشد و نمو، تحریک تولید پروتئین و تاثیر بر توزیع چربی می باشد.
• LH and FSH هورمون لوتئینه کننده و هورمون محرک فولیکول
این هورمون از غده هیپوفیز ترشح میشود و کنترل تولید هورمون های جنسی (استروژن در زنان و تستوسترون در مردان) و تولید تخمک در زنان و اسپرم در مردان را بر عهده دارد. (Follicle Stimulating Hormone)

• Oxytocin اکسی توسین:

اکسیتوسین از غده هیپوفیز ترشح میشود و انقباض رحم و مجاری شیر در سینه را تحریک می کند.

• Prolactin پرولاکتین:

پرولاکتین از غده هیپوفیز ترشح میشود و سبب شروع و حفظ تولید شیر در سینه ها میگردد و بر سطح هورمون های جنسی تأثیر می گذارد.

• TSH هورمون محرک تیروئید:

از غده هیپوفیز ترشح میشود و تولید و ترشح هورمون های تیروئید را تحریک می کند.

• Renin and angiotensin رنین و آنژیوتانسین:

این هورمون ها از کلیه ها ترشح شده و فشار خون را به طور مستقیم کنترل و همچنین تولید آلدوسترون از غدد فوق کلیوی را کنترل می کند.

• Erythropoietin اریتروپویتین:

همچنین این هورمون بر تولید گلبول قرمز (RBC) تأثیر می گذارد.

• Glucagon گلوکاگون:

این هورمون از پانکراس ترشح شده و سطح قند خون را بالا می برد.

• Insulin انسولین:

این هورمون از پانکراس ترشح شده و سطح قند خون را کاهش می دهد؛ متابولیسم گلوکز، پروتئین و چربی را تحریک می کند. (Insulin)

• Estrogen استروژن:

هورمون استروژن که از تخمدان ها ترشح شده بر روی ویژگی های جنسی زنان و رشد باروری تأثیر می گذارد، که برای عملکرد رحم و سینه ها مهم است. همچنین از سلامت استخوان ها محافظت می کند.

• Progesterone پروژسترون:

هورمون پروژسترون که از تخمدان ها ترشح شده ، پوشش رحم را برای لقاح تحریک و سینه ها را برای تولید شیر آماده می کند.

• PTH هورمون پاراتیروئید:

این هورمون از غده پاراتیروئید تولید میشود و مهم ترین تنظیم کننده سطح کلسیم خون است.

• Thyroid hormone هورمون تیروئید:

غده تیروئید مسئول تولید هورمون تیروئید است که متابولیسم را کنترل می کند؛ همچنین بر رشد، بلوغ، فعالیت سیستم عصبی و متابولیسم تأثیر می گذارد.

• Epinephrine اپی نفرین:

غدد فوق کلیه این هورمون را تولید کرده که ضربان قلب، مصرف اکسیژن و جریان خون را افزایش می دهد.

• Norepinephrine نوراپی نفرین:

هورمون نور اپی نفرین از غدد فوق کلیه ترشح میشود و فشار خون را حفظ می کند.

• Testosterone تستسترون:

از بیضه ها ترشح میشود و مسئول حفظ خصوصیات جنسی و بلوغ مردان می باشد.

• Melatonin ملاتونین:

از غده پینه آل ترشح میشود و ملاتونین را در ساعات شب آزاد می کند تا به خواب کمک کند.

• GHRH هورمون آزادکننده هورمون رشد

این هورمون از هیپوتالاموس ترشح میشود و ترشح هورمون رشد در غده هیپوفیز را تنظیم می کند.

• TRH هورمون آزادکننده تروپونین

همچنین این هورمون از هیپوتالاموس ترشح میشود و ترشح هورمون محرک تیروئید در غده هیپوفیز را تنظیم می کند.

• GnRH هورمون آزادکننده گنادوتروپین:

این هورمون از هیپوتالاموس ترشح میشود و تولید LH/FSH را در غده هیپوفیز تنظیم می کند.

• CRH هورمون آزادکننده کورتیکوتروپین

این هورمون از هیپوتالاموس ترشح شده و ترشح Adrenocorticotropin در غده هیپوفیز را تنظیم می کند.

• Humoral factor فاکتور خونی

نظر دهید